top of page

Regnskapstjenester

accounting.png

Regnskapsføring

 • Mottakssenter for innskannet bilag.

 • Kontere og registrering av bilag.

 • Remittering av inngående fakturaer

 • Bankbetalinger

 • Fakturering

 • Oppfølging av kunde – leverandørreskontro.

 • Offentlig rapportering, herunder terminoppgaver mva.

 • Klargjøring av materialet til revisjon

 • MVA-registrering

document.png

Årsregnskap

 • Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende vedlegg

 • Årsregnskap med noter

 • Bistand med utarbeidelse av årsberetning

 • Bistand med utfylling av protokoller for styremøter og generalforsamling

bottom of page