top of page

Alle våre tjenester

Tjenester

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Regnskap

Alle bedrifter må føre regnskap jamfør regnskapsloven. Numbers Game AS hjelper dere med regnskapet.

Juridisk bistand

Vi har lang erfaring, høy kompetanse og hjelper deg på best mulig måte med juridiske spørsmål.

Skatt & avgift

Har du noen spørsmål vedr. skatt og avgifter?

Årsregnskap

Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap, vi hjelper deg med det.

Kjøp og salg av virksomhet

Gründer

Ønsker du å kjøpe eller selge bedrift, vi hjelper deg.

Har du noen spørsmål vedr. Fusjon/Fisjoner, aksjonæravtaler, nøkkeltall og finansiering?

Les mer her

Les mer her

Lønnskjøring

Lønn er vesentlig for alle ansatte i bedrifter, vi kjører lønn for dere så dere slipper å bruke unødvendig tid på det.

Oppstart av bedrift

Har du lyst til å starte ditt eget selskap?

Les mer her

Les mer her

Les mer her

Vi hjelper deg med regnskap og rådgivning

bottom of page