Juridiske tjenester

agreement.png

Juridisk bistand

  • Utarbeide avtaledokumenter

  • Kapitalendringer

  • Endring av selskapsopplysninger

  • Fisjon / fusjon

  • Generasjonsskifte

  • Økonomiske analyser

  • Effektivisering av rutiner

handshake.png

Kjøp og salg
av virksomhet

Ved kjøp og salg av virksomhet eller aksjeselskap blir det tatt en grundig gjennomgang for at kunde skal være trygg.