top of page

Rådgivning

tax.png

Skatt og avgift

  • Rådgivning i forbindelse med avgiftsspørsmål

  • Skatterådgivning

  • Kommunikasjon med Skatteetaten og Kemnerkontoret

2647256.png

Gründer

  • Fusjon og fisjoner

  • Aksjonæravtaler

  • Bedring av nøkkeltall

  • Finansiering

bottom of page