top of page

Lønn og HR

salary.png

Lønn

 • Lønnskjøring

 • A-melding

 • Pensjon

 • Lønnsslipper

 • Arbeidsgiveravgift rapportering

 • Lønns- og trekkoppgaver

hr.png

HR

 • NAV dialog

 • Innsendinger og rapportering

 • Støtteordninger og permitteringer.

 • Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 • Behandling av bidrags- og utleggstrekk 

 • Beregning og utbetaling av feriepenger 

 • Lovpålagt rapportering

bottom of page