Lønn og HR

salary.png

Lønn

  • Lønnskjøring

  • Lønnsslipper oversendt per mail

  • Lønns- og trekkoppgaver

hr.png

HR

  • Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

  • Behandling av bidrags- og utleggstrekk 

  • Beregning og utbetaling av feriepenger 

  • Lovpålagt rapportering